Kategoria C+E: Prawo jazdy na samochód ciężarowy z przyczepą

Prawo jazdy kategorii C+E Kalisz

Chcesz zostać zawodowym kierowcą samochodu ciężarowego z przyczepą? Aby mieć taką możliwość, musisz uzyskać uprawnienia kategorii C+E. Zapisz się na kurs prawa jazdy kategorii C+E w Kaliszu i zarabiaj, robiąc to, co lubisz.

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia:

  • zespołu pojazdów złożonego z pojazdu kategorii C (samochodu ciężarowego lub dużej ciężarówki) i przyczepy*,
  • zespołu pojazdów złożonego z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep (wyłącznie na terytorium Polski),
  • zespołu pojazdów złożonego z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lub przyczep (wyłącznie na terytorium Polski).

* rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu, powiększonej o 40%.

Kiedy możesz ubiegać się o prawo jazdy kategorii C+E na samochód ciężarowy z przyczepą?

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii C+E, musisz:

* W naszym OSK „Kółko” w Kaliszu masz możliwość zdawania kursu w trybie przyspieszonym.

KONTAKT

Interesuje Cię
prawo jazdy kategorii C+E w Kaliszu?

SKONTAKTUJ SIĘ

Jak wygląda egzamin na

Prawo jazdy kategorii C+E w Kaliszu i nie tylko?

Państwowy egzamin na prawo jazdy kategorii C+E składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny:

Ma formę testu i składa się z 32 pytań jednokrotnego wyboru, trwa 25 minut i aby go zaliczyć, musisz zdobyć minimum 68 punktów z 74 możliwych do zdobycia.

Egzamin praktyczny:

Dzieli się na:

  • zadania na placu manewrowym,
  • jazdę w ruchu drogowym.