Kategoria B: Prawo jazdy kategorii B Kalisz

Prawo jazdy kategorii B Kalisz

Osiągnąłeś pełnoletniość? W takim razie możesz zapisać się na kurs prawa jazdy kategorii B w Kaliszu!

Prawo jazdy na samochód od 18 r.ż. uprawnia do prowadzenia:

 • pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (np. samochodu osobowego), z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołu pojazdów składającego się z wyżej wymienionego pojazdu i lekkiej przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg,
 • pojazdów z kategorii AM,
 • zespołu pojazdów złożonego z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy, gdy łączna masa dopuszczalna całego zespołu pojazdów nie przekracza 3500 kg,
 • ciągnika rolniczego,
 • pojazdu wolnobieżnego (np. walca),
 • zespołu pojazdów złożonego z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg,
 • zespołu pojazdów złożonego z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg,

* Jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, uzyskujesz również uprawnienia do prowadzenia motocykla o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg.

Kiedy możesz ubiegać się o prawo jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kategorii B możesz uzyskać, gdy:

* W naszym OSK „Kółko” w Kaliszu masz możliwość zdawania kursu w trybie przyspieszonym.

KONTAKT

Interesuje Cię
prawo jazdy kategorii B w Kaliszu?

SKONTAKTUJ SIĘ

Jak wygląda egzamin na

Prawo jazdy kategorii B w Kaliszu i nie tylko?

Państwowy egzamin na prawo jazdy kategorii B składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej.

Egzamin teoretyczny:

Ma formę testu i składa się z 32 pytań dotyczących podstawowej wiedzy o przepisach drogowych oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie kategorii B. Aby go zaliczyć, musisz uzyskać minimum 68 punktów z 74 możliwych do zdobycia.

Egzamin praktyczny:

Składa się z 3 części. Ocenie podlegają:

 • przygotowanie do jazdy i sprawdzenie stanu technicznego pojazdu,
 • zadania na placu manewrowym (w tym jazda po łuku i ruszanie ze wzniesienia),
 • jazda w ruchu drogowym.