Kategoria A1: Prawo jazdy od 16 r.ż.

Gdzie zrobić prawo jazdy od 16 roku życia w Kaliszu?

Marzysz o jeździe na motocyklu? Nie musisz czekać do pełnoletności, by to marzenie zrealizować. Zapisz się na kurs kategorii A1 w Kaliszu, zdaj egzamin i ciesz się możliwością patrzenia na świat z perspektywy swojego jednośladu.

Co daje prawo jazdy od 16 r.ż.?

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do prowadzenia:

  • pojazdów z kategorii AM,
  • motocykli o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg,
  • motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • zespołu pojazdów składających się z pojazdów wyżej wymienionych i przyczepy (wyłącznie na terytorium Polski).

KONTAKT

Interesuje Cię
prawo jazdy kategorii A1 w Kaliszu?

SKONTAKTUJ SIĘ

Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać

Prawo jazdy kategorii A1 od 16 lat w Kaliszu i nie tylko?

Aby uzyskać uprawnienia kategorii A1, musisz:

  • ukończyć 16 lat (wówczas możesz rozpocząć kurs po 16 urodzinach lub trzy miesiące przed nimi, przy założeniu, że możliwość podejścia do egzaminu uzyskasz dopiero miesiąc przed datą urodzin),
  • uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, która umożliwi Ci jako osobie niepełnoletniej przystąpienie do egzaminu państwowego,
  • ukończyć stosowny kurs (w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych),
  • przystąpić do egzaminu państwowego i uzyska
  • z niego pozytywny wynik.