Kategoria C: Prawo jazdy na ciężarówkę od 21 r.ż.

Prawo jazdy kategorii C Kalisz

Chcesz podjąć pracę jako zawodowy kierowca ciężarówki? Zapisz się na kurs prawa jazdy kategorii C w Kaliszu i legalnie usiądź za kierownicą „solówki” lub dużej ciężarówki. Sprawdź, jakie jeszcze uprawnienia da Ci ta kategoria.

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do prowadzenia:

  • pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t (np. dużej ciężarówki), z wyjątkiem autobusu,
  • zespołu pojazdów złożonego z wyżej wymienionego pojazdu i lekkiej przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg,
  • pojazdów z kategorii AM,
  • ciągnika rolniczego,
  • pojazdu wolnobieżnego,
  • zespołu pojazdów złożonego z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg (wyłącznie na terytorium Polski),
  • zespołu pojazdów złożonego z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg (wyłącznie na terytorium Polski).

Jakie wymagania musisz spełnić, by uzyskać prawo jazdy kategorii C na ciężarówkę od 21 r.ż.?

Wśród warunków uzyskania prawo jazdy kategorii C wymienić można:

* W naszym OSK „Kółko” w Kaliszu masz możliwość zdawania kursu w trybie przyspieszonym.

KONTAKT

Interesuje Cię
prawo jazdy kategorii C w Kaliszu?

SKONTAKTUJ SIĘ

Jak wygląda egzamin na

Prawo jazdy kategorii C w Kaliszu i nie tylko?

Państwowy egzamin na prawo jazdy kategorii C składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny:

Ma formę testu i składa się z 32 pytań jednokrotnego wyboru, trwa 25 minut i aby go zaliczyć, musisz zdobyć minimum 68 punktów z 74 możliwych do zdobycia.

Egzamin praktyczny:

Dzieli się na:

  • zadania na placu manewrowym,
  • jazdę w ruchu drogowym.